Činnosti společnosti

Obnovitelné zdroje

a Energetické stavby

Umíme a máme zkušenosti

výběr nejvhodnějšího typu nabíjecí stanice dle preferencí zákazníka;

návrh technického řešení od připojení do stávajícího rozvaděče NN až po umístění nabíjecí stanice;

zpracování cenové nabídky na konkrétní řešení;

zpracování projektové dokumentace;

dodávka a montáž stanice v souladu s platnými normami a její připojení;

zprovoznění, odzkoušení, revize a zaškolení obsluhy spolu s předáním realizační projektové dokumentace

a manuálů

energetika

více než 500 realizovaných projektů v oblasti výstavby energetických sítí a rekonstrukcí,

modernizací trafostanic a transformoven ve všech napěťových hladinách NN, VN, VVN do 110kV

 

více než 3000 světelných bodů realizovaných a provozovaných v Čechách i na Slovensku

 

nabíjecí stanice

pro elektromobily

více než 300 realizovaných nabíjecích stanic od velikosti 11 kW až po 300 kW

obnovitelné zdroje

více než 450 realizovaných FVE od velikosti 1,7 kWp až po 3,2 MWp

Reference

SÍDLO SPOLEČNOSTI

(fakturační adresa)

 ENTEL Czech s.r.o

Údolní 599/37, 602 00 Brno

IČ: 28288165, DIČ: CZ699004201

info@entelczech.cz

 

 

ADMINISTRATIVNÍ AREÁL

(doručovací adresa)

 Telekomunikační služby, Obnovitelné zdroje, Energetické stavby, Elektromobilita, Servis & Údržba

 tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

 

 

Mgr. David Dočkal, MBA

Jednatel společnosti

+420 777 791 521

dockal@entelczech.cz

Ing. Vlastimil Sucháček, MBA

Jednatel společnosti

+420 773 800 263

suchacek@entelczech.cz

Ing. Petr Macura

Výrobní ředitel

+420 775 233 644

macura@entelczech.cz

Vedení společnosti

 

Jakub Talaš

Oddělení přípravy a projekce

+420 724 412 066

talas@entelczech.cz

Pavel Hondl

Oddělení realizace

+420 775 555 658

hondl@entelczech.cz

Marie Horáková

Ekonomické oddělení

+420 737 937 970

horakova@entelczech.cz

REALIZAČNÍ ÚSEK

 

Entel, s.r.o.

IČ: 53008286

Bytčická 4

Žilina

010 01

 

Slovenská republika

 

Kontakt

Činnosti společnosti

Obnovitelné zdroje

a Energetické stavby

Umíme a máme zkušenosti

výběr nejvhodnějšího typu nabíjecí stanice dle preferencí zákazníka;

návrh technického řešení od připojení do stávajícího rozvaděče NN až po umístění nabíjecí stanice;

zpracování cenové nabídky na konkrétní řešení;

zpracování projektové dokumentace;

dodávka a montáž stanice v souladu s platnými normami a její připojení;

zprovoznění, odzkoušení, revize a zaškolení obsluhy spolu s předáním realizační projektové dokumentace

a manuálů

Reference

energetika

více než 500 realizovaných projektů v oblasti výstavby energetických sítí a rekonstrukcí,

modernizací trafostanic a transformoven ve všech napěťových hladinách NN, VN, VVN do 110kV

 

více než 3000 světelných bodů realizovaných a provozovaných v Čechách i na Slovensku

 

nabíjecí stanice

pro elektromobily

více než 300 realizovaných nabíjecích stanic od velikosti 11 kW až po 300 kW

obnovitelné zdroje

více než 450 realizovaných FVE od velikosti 1,7 kWp až po 3,2 MWp

SÍDLO SPOLEČNOSTI

(fakturační adresa)

 ENTEL Czech s.r.o

Údolní 599/37, 602 00 Brno

IČ: 28288165, DIČ: CZ699004201

info@entelczech.cz

 

 

ADMINISTRATIVNÍ AREÁL

(doručovací adresa)

 Telekomunikační služby, Obnovitelné zdroje, Energetické stavby, Elektromobilita, Servis & Údržba

 tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice

 

 

Mgr. David Dočkal, MBA

Jednatel společnosti

+420 777 791 521

dockal@entelczech.cz

Ing. Vlastimil Sucháček, MBA

Jednatel společnosti

+420 773 800 263

suchacek@entelczech.cz

Ing. Petr Macura

Výrobní ředitel

+420 775 233 644

macura@entelczech.cz

Vedení společnosti

 

Jakub Talaš

Oddělení přípravy a projekce

+420 724 412 066

talas@entelczech.cz

Pavel Hondl

Oddělení realizace

+420 775 555 658

hondl@entelczech.cz

Marie Horáková

Ekonomické oddělení

+420 737 937 970

horakova@entelczech.cz

REALIZAČNÍ ÚSEK

 

Entel, s.r.o.

IČ: 53008286

Bytčická 4

Žilina

010 01

 

Slovenská Republika

Kontakt

Činnosti společnosti

Činnosti společnosti

Činnosti společnosti

Entel, s.r.o.

IČ: 53008286

Bytčická 4

Žilina

010 01

 

Slovenská republika